ISO 39001

През юни 2021г внедрихме система за управление на безопасност на движение по пътищата /СУБДП/, съгласно изискванията...

Паметници на културата

От януари 2020г можем да изпълняваме строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е" и чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „е"- недвижими културни...

Строежи втора категория

През 2019г разширихме обхвата на дейност в ЦПРС като повишихме категорията на строежите на ВТОРА.

Награди

За успешно завършени инфраструктурни обекти и по-точно за реконструкция на ул.Лермонтов, гр.Бургас бяхме удостоени...

ISO

През февруари 2018 година подновихме сертификатите: - ISO 9001:2015 за управление на качеството - ISO 14001:2015 за управление...

Браншова Камара Пътища

От 30.01.2017г сме редовни членове на Българска браншова камара "Пътища".

ISO

През февруари 2016 година фирмата ни бе сертифицирана по: - ISO 9001 за управление на качеството - ISO 14001 за управление...

Членство

През 2015 г. фирма Трансстрой Еко е регистрирана като пълноправен член на Камарата на строителите. Притежаваме...