Фирмата разполага с :

Виброплоча

Виброплоча BAUMAX

Иглен вибратор

Иглен вибратор

Фугорез

Фугорез