За нас

Нашата Мисия

Нашата мисия е да реализираме своите проекти, прилагайки високи европейски стандарти за качество и стриктно опазване на околната среда. Във всичко, което правим, сме водени от желанието да бъдем компания, която показва, че в България една организация може да работи ефективно, да действа високо професионално, без компромиси в качеството, да бъде коректна към партньорите си, да бъде изградена от сплотен експертен екип и да има функционираща фирмена култура.

Компанията е доказан лоялен и надежден партньор, подпомагащ развитието на регионите, в които осъществява дейността си.

„ТРАНССТРОЙ ЕКО” ООД функционира с внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС ISO 45001:2018 и EN ISO 14001:2015.

Компанията е фокусирана върху изграждането на трайни икономически и бизнес отношения. Както новите, така и дългогодишни възложители на компанията я определят като надежден строител и партньор – призовете и референциите, издадени от тях, са десетки.

„ТРАНССТРОЙ ЕКО” ООД е член на „Българската Строителна Камара” и „Българската Браншова Камара Пътища”. Притежава лиценз за обществен превоз на товари в страната.burgaswest

За нас

ТРАНССТРОЙ ЕКО ООД е строителна компания, създадена от български експерти и работеща от 2015 година, на територията...
повече...

Основни цели

Основните стратегически цели на компанията са свързани с няколко направления:

Сертификати


повече...