Дейности

„ТРАНССТРОЙ ЕКО” ООД е компания, специализирана в изпълнението и строителството на обществени и жилищни сгради, както и в изграждането, поддръжката и рехабилитацията на пътни и публични обекти.

  • Пътно строителство - изграждане на висококачествени пътища, пътни възли, кръстовища и други. Направа на хоризонтална пътна маркировка и вертикална сигнализация. Строителство на прилежаща към индустриални площи вертикална инфраструктура. Фирмата ни изгражда улици, тротоари, паркинги и междублокови пространства, използвайки съвременни технологии и висок клас материали. Направа на изкопи и насипи, валиране и вертикални планировки.
  • Текущо и пътно поддържане – то е ключово за осигуряване на безопасността и дълголетието на пътищата и пътните съоръжения. Ние извършваме ремонт и поддръжка на пътни настилки.
  • Изграждане, поддържане и ремонт на летищни и пристанищни инфраструктури
  • Изграждане на водопроводни и канализационни системи
  • Изграждане и модернизация на детски и спортни площадки, съоръжения. Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих – изграждане на детски и спортни площадки и съоръжения. Изграждане и озеленяване на паркови пространства и зони за отдих.
  • Промишлено и гражданско строителство - Строителство на жилищни сгради – еднофамилни къщи и кооперации. Строителство на търговски обекти и бизнес сгради. Строителство на производствени сгради, халета, складове и логистични центрове. Строителство на стоманобетонни и метални конструкции. Строителство и реконструкция на промишлени и търговски обекти и пътни съоръжения.
  • Довършителни работи - Машинно полагане на мазилки, Машинно полагане на замазки, Направа на каменни настилки и облицовки.
  • Топлоизолации, хидроизолации и саниране на сгради
  • Изграждане и Ремонт на покривни конструкции на жилищни и обществени сгради
  • Транспортни услуги и Услуги със строителна механизация

 transstroy eco