Услуги

Фирмата извършва следните видове услуги:

Услуга с двубандажен валяк BOMAG

"ТРАНССТРОЙ ЕКО" ООД  извършва услуги с двубандажен валяк BOMAG. Служи за трамбоване, уплътняване и изравняване на почва, чакъл, баластра, пясък или асфалт при строителство на пътища, площадки и други.

Услуги с двубандажен валяк HAMM

"ТРАНССТРОЙ ЕКО" ООД  извършва услуги с двубандажен валяк HAMM с двойна вибрация. Служи за трамбоване, уплътняване и изравняване на почва, чакъл, баластра, пясък или асфалт при строителство на пътища, площадки и други.

Услуга с колесен мини товарач

"ТРАНССТРОЙ ЕКО" ООД извършва услуга с колесен мини товарач, марка CATERPILLAR. Възможност за отдаване под наем.

Услуги с лека механизация

Фирмата ни извършва услуги със собствена механизация и машини. Разполагаме с виброплоча, иглен вибратор, фугорез и др. Възможно е договаряне за отдаване под наем.

Услуга с комбиниран багер

Фирмата извършва услуги с комбиниран багер челен товарач KOMATSU - Всички видове изкопни дейности: изкопи, канали, основи, ями, насипи, подравняне и др.