ISO

През февруари 2016 година фирмата ни бе сертифицирана по: - ISO 9001 за управление на качеството - ISO 14001 за управление на околната среда - OHSAS 18001 за управление на здравето и безопасността при работа

burgaswest
Назад