Паметници на културата

От януари 2020г можем да изпълняваме строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е" и чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „е"- недвижими културни ценности с категория "местно значение" и недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение"

burgaswest
Назад