Награди

За успешно завършени инфраструктурни обекти и по-точно за реконструкция на ул.Лермонтов, гр.Бургас бяхме удостоени с наградата "Знак за качество 2018" от комисия на Строителната камара.

burgaswest
Назад