Членство

През 2015 г. фирма Трансстрой Еко е регистрирана като пълноправен член на Камарата на строителите. Притежаваме удостоверения от всички групи както следва: І група - от 3 до 5 категория ІІ група - от 3 до 4 категория ІІІ група - 3 категория ІV група - от 3 до 4 категория V група - всички СМР

burgaswest
Назад