Обекти

„ИЗГРАЖДАНЕ ОТКРИТ ПАЗАР В УПИ I , КВ.84 ПО ПЛАНА НА ГРАД СРЕДЕЦ,ОБЩИНА СРЕДЕЦ , ОБЛАСТ БУРГАС
Избор на друг обект