Обекти

„Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с. Лозенец” Община Царево” изграждане на вътрешна пешеходна алейна мрежа за достъп към отделни зони за отдих и рекреация, предвидени в парковата среда.
Избор на друг обект