Обекти

Извършване на СМР на обект: „Обществена сграда – Кметство“ с. Синеморец” Община Царево” изграждане на двуетажна сграда, монтаж на външна и вътрешна дограма, ВиК, Ел., ОВК инсталации, ПИС, видеонаблюдение, изолации, мазилки, замазки, шпакловки, бояди
Избор на друг обект