Обекти

СМР на на Църква „Св. Димитър“, с. Бръшлян за „Основен ремонт, реконструкция и реставрация на Храм „Св. Димитър“ с. Бръшлян, общ. Малко Търново, обл. Бургас“
Избор на друг обект