Обекти

„Реконструкция на улици между квартали 10, 14, 15 и 15а по плана на кв.
Избор на друг обект