Обекти

Изграждане на светофарна уредба на кръстовище при о.т. 952 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас - кръстовище на ул.
Избор на друг обект