Обекти

Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на ул. Атанас Манчев, ул. Септемврийци и ул. Бенковски в гр. Средец
Избор на друг обект