Обекти

„Изграждане на светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. „Ал. Стамболийски“, кв. Ветрен“
Избор на друг обект