Обекти

Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново
Избор на друг обект