Обекти

Изграждане на спортна площадка в с. Веселие, общ.
Избор на друг обект