Обекти

Рехабилитация на перон, писта, пътека за рулиране
Избор на друг обект