Обекти

Физлултурен салон на ОУ „Христо Ботев“-с.Бата
Избор на друг обект