Новини

Паметници на културата

От януари 2020г можем да изпълняваме строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е" и чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „е"- недвижими културни ценности с категория "местно значение"...

Към новина от Трансстрой еко - dogrami -Строежи втора категория

През 2019г разширихме обхвата на дейност в ЦПРС като повишихме категорията на строежите от втора до пета.

Към новина от Трансстрой еко - dogrami -Награди

За успешно завършени инфраструктурни обекти и по-точно за реконструкция на ул.Лермонтов, гр.Бургас бяхме удостоени с наградата "Знак за качество 2018" от комисия...

Към новина от Трансстрой еко - dogrami -ISO


През февруари 2018 година подновихме сертификатите:
- ISO 9001:2015 за управление на качеството
- ISO 14001:2015 за управление на околната среда
- OHSAS 18001:2007 за управление...

Към новина от Трансстрой еко - dogrami -1 2
Трансстрой еко
8000 Бургас
ул."Проф.А.Златаров" 50
моб.: 0886/743 514
2015 Трансстрой еко - Всички права запазени
Powered by Suzara web design