Новини

Паметници на културата


От януари 2020г можем да изпълняваме строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е" и чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „е"- недвижими културни ценности с категория "местно значение" и недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение"

Назад
Трансстрой еко
8000 Бургас
ул."Проф.А.Златаров" 50
моб.: 0886/743 514
2015 Трансстрой еко - Всички права запазени
Powered by Suzara web design