Строежи втора категория

През 2019г разширихме обхвата на дейност в ЦПРС като повишихме категорията на строежите от втора до пета.

burgaswest
Назад