Новини

Строежи втора категория


През 2019г разширихме обхвата на дейност в ЦПРС като повишихме категорията на строежите от втора до пета.

Назад
Трансстрой еко
8000 Бургас
ул."Проф.А.Златаров" 50
моб.: 0886/743 514
2015 Трансстрой еко - Всички права запазени
Powered by Suzara web design