Новини

ISO


През февруари 2016 година фирмата ни бе сертифицирана по:
- ISO 9001 за управление на качеството
- ISO 14001 за управление на околната среда
- OHSAS 18001 за управление на здравето и безопасността при работа

Назад
Трансстрой еко
8000 Бургас
ул."Проф.А.Златаров" 50
моб.: 0886/743 514
2015 Трансстрой еко - Всички права запазени
Powered by Suzara web design